söndag 11 oktober 2009

Varför "predatory pricing" aldrig inträffar

Alltför ofta, när jag diskuterar fördelarna med en helt fri marknad, dvs anarki, kommer någon med invändningen att stora företag skulle kunna tillfälligt sänka priset under produktionskonstnaderna och på så sätt konkurrera ut en mindre konkurrerande firma. Sedan kan det större företaget höja priserna avsevärt när de har ett naturligt monopol. Så kallad "predatory pricing", underprissättning eller prisdumpning. Detta skulle således vara grunden för att införa lagstiftning som skulle förhindra att naturliga monopol uppstår.

Problemet med argumentet är så enkelt att det är ytterst ologiskt för det större företaget att försöka sig på det eftersom de har mycket större marknadsandel än det lilla företaget. Dessutom finns det ingen marknad med bara en enda bamsestor leverantör som skulle kunna konkurrera ut de andra. Normen är att det finns många stora och några små företag inom varje nisch på marknaden.

Anta att i en viss marknadsnisch existerar endast två företag. Ett litet och ett stort. Det mindre företag har 0.5 M€ (M€ = en miljon €) i årlig omsättning, 0.45 M€ i kostnader och därmed 0.05 M€ i vinst. Det större har 10 M€ i omsättning, 9 M€ i kostnader och 1 M€ i årlig vinst. Skulle nu det större företaget sänka sitt pris på varan, vad det nu må vara, till produktionskostnaden och det mindre företaget likaså, för att inte bli utkonkurrerat, reduceras deras vinst med 1 M€ medan det mindre företaget endast har 0.05 M€ reducerad vinst. Alltså för att erövra den lilla marknadsandel det lilla företaget hade (0.05 M€ i vinst) måste de offra väldigt mycket. Exemplet ovan är för övrigt tagit från boken Markets Don't Fail skriven av Brian P. Simpson.

Men ponera att de lyckas driva det mindre företaget i konkurs och sedan höjer priset. Finns det inget incitament för nya företag att börja konkurrera? Jo, det finns det! Så länge det större företaget underprissätter har andra företag alla skäl i världen att köpa upp så mycket av denna vara som möjligt och sedan sälja till det högre priset, eller under, när det stora företaget återigen är i monopolställning. Därmed finns alltid incitament att börja konkurrera, eller hot om detsamma, endast för att få det större företaget att prisdumpa, köpa upp stor volym av varan i fråga, och därefter sälja till samma, eller lägre, pris än momopolpriset.

Detta exempel är väldigt enkelt och tar inte hänsyn till att det kan ta längre än ett år att få små företag att duka under, eller att underleverantörer har incitament att pumpa in pengar i det mindre för att hålla det vid liv och därmed kunna åtnjuta den högre efterfrågan det lägre priset ger, att underleverantörer kan hota att börja konkurrera, att det finns många aktörer på marknaden mm. Hur som helst så är det ingen rationell handling för ett stort företag. I de fall företag underprissätter är anledningen marknadsföring, för att kunna öka sin marknadsandel. Detta kan vara ett alternativ för små, nystartade företag som snabbt behöver en acceptabel kundbas.

"Predatory pricing" är ett väldigt ologiskt argument och är snarare ett argument för, än emot, en fri marknad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar